Print deze pagina
Lid worden
Contact met HOW
Laatste nieuws
meer...
Tekst formaat   A l  A l  A
 

 

 

 

 

Selecteer tekst formaat
Vul een zoekterm in om te zoeken

Disclaimer & privacy

Copyright Huurdersvereniging Oud-West , www.huurdersverenigingoudwest.nl

Huurdersvereniging Oud-West  wil zorgvuldig zijn als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. De Huurdersvereniging Oud-West kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Om die reden kunnen aan de informatie op deze pagina’s van de Huurdersvereniging Oud-West  geen rechten worden ontleend. Evenmin is de Huurdersvereniging Oud-West aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op de website.

Op de pagina’s van de Huurdersvereniging Oud-West kunnen links van instellingen en organisaties zijn opgenomen. De Huurdersvereniging Oud-West is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites waar naar wordt verwezen.

Op de webpagina van de Huurdersvereniging Oud-West  www.huurdersverenigingoudwest.nl is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze paginas zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Huurdersvereniging Oud-West inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina van www.huurdersverenigingoudwest.nl wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal zo nodig met juridische middelen worden bestreden.